Stubbfräsning

 
 
 
 

Stubbfräsning, ett smart miljöval

Vi erbjuder ett skonsamt och effektivt sätt att bli av med stubbar och rötter. Genom fräsning så bearbetar vi endast stubben och det uppstår minimala skador på omkringliggande gräsmatta eller asfalt yta. Fräsningen utförs med en specialgjord maskin som har ett lågt marktryck. Metoden lämpar sig också mycket väl där man vill plantera nya träd på samma plats som t.ex parker eller alléer. Genom att man slipper gräva så skonas omkringliggande ytor och totalkostnaden blir oftast lägre än andra metoder.

Fräsning av stubbar ger också lägre totalkostnad eftersom man slipper lastning, bortforsling och framförallt deponering av stubbar. Kvar blir bara flis som är ypperliga att använda runt bärbuskarna.

Utöver lägre kostnad innebär stubbfräsning även fördelar ur miljösynpunkt, metoden innebär ju att stubben återgår till naturen snabbare som kompostmaterial eller genom att återanvända flisen som skyddstäckning mot ogräs.


Kungs Service Ab
Företagargatan 2
68800 Kållby
06-781 0140
info(at)kungsservice.fi

Copyright © Kungs Service Ab 2017

Webdesigner